ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία TheMaCon PC ιδρύθηκε το 2018 και στελεχώνεται από έμπειρους επαγγελματίες με πολυετή παρουσία στο χώρο των οικονομικών, λογιστικών και φοροτεχνικών, δίνοντας στην επιχείρησή μας προστιθέμενη αξία, κύρος και ασφάλεια.

Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία και αναφορές που διαθέτουμε αποτελούν εχέγγυο για τη συμβολή και συμβουλή μας στη χάραξη της στρατηγικής των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και νομοθετικό περιβάλλον, κύριο μέλημά μας είναι η ομαλή τήρηση του φορολογικού και εταιρικού πλαισίου, ώστε να επιτυγχάνεται ο προγραμματισμός, η εξοικονόμηση πόρων και η υλοποίηση των στόχων των επιχειρήσεων.

Καρ. Σερβίας 12 - 14, Αθήνα, 105 62
+30 215 505 1750, +30 697 2198 228