Εργατικά – Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Η επίβλεψη και σύνταξη της μισθοδοσίας αποτελεί από τις πλέον απαιτητικές και χρονοβόρες διαδικασίες σε μια εταιρεία. Η TheMaCon με την εμπειρία και τη διαρκή ενημέρωση των στελεχών της, παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες υπηρεσίες στη διαχείριση της μισθοδοσίας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις οποιασδήποτε μορφής εταιριών.

  • Μηνιαία έκδοση μισθοδοσίας
  • Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΕΡΓΑΝΗ
  • Ηλεκτρονική υποβολή αρχείων ΑΠΔ
  • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών , ΦΜΥ και μισθοδοσίας
  • Υπολογισμός και υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών εργαζομένων
  • Υπολογισμός κόστους μισθοδοσίας
  • Προσλήψεις – αποχωρήσεις – καταγγελίες
  • Παρακολούθηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ που σχετίζονται με επιδοτήσεις πρόσληψης ανέργων
  • Αντιπροσώπευση σε ασφαλιστικούς φορείς και αρμόδια Υπουργεία
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργατικά και ασφαλιστικά
Καρ. Σερβίας 12 - 14, Αθήνα, 105 62
+30 215 505 1750, +30 697 2198 228