Οργάνωση Επιχειρήσεων

Η παραγωγικότητα μιας επιχείρησης είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την αποτελεσματικότητα. Με τις αυξανόμενες απαιτήσεις της σημερινής εποχής, τίποτε δεν είναι σημαντικότερο από τη σωστή οργάνωση της επιχείρησής σας. Γιατί μια οργανωμένη επιχείρηση είναι μια παραγωγική επιχείρηση.

Η TheMaCon PC προσφέρει υπηρεσίες οργάνωσης – αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων μέσω της καταγραφής και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, της διαπίστωσης προβληματικών περιοχών και ευκαιριών βελτίωσης.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • Αξιολόγηση δομής και λειτουργικότητας
 • Εντοπισμός δυσλειτουργιών
 • Οργανόγραμμα
 • Ανασχεδιασμός Διαδικασιών
 • Έντυπα
 • Περιγραφές Καθηκόντων
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
 • Εσωτερικός Κανονισμός Ελέγχου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Ανάλυση συνθηκών και μεγεθών αγοράς
 • Διαδικασίες τμήματος πωλήσεων
 • Στόχοι Πωλήσεων
 • Ανάλυση πωλήσεων, σύγκριση με τους στόχους και ανάλυση αποκλίσεων
 • Έντυπα πωλήσεων
 • Κίνητρα bonus – στόχοι Πωλήσεων
 • Τμηματοποίηση πελατών / προϊόντων
 • Προγραμματισμός επισκέψεων πωλητών
 • Στατιστικά πωλήσεων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης
 • Σύστημα αμοιβών – κίνητρα παραγωγικότητας
 • Συστήματα αξιολόγησης
 • Τεχνικές βελτίωσης ενδο-επιχειρησιακής επικοινωνίαςΑνάπτυξη πνεύματος συνεργασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Επενδυτικές αποφάσεις – Αξιολόγηση και Επιλογή
 • Χρηματοδοτικές αποφάσεις – Αξιολόγηση και Επιλογή των πηγών και τρόπων χρηματοδότησης
 • Ταμειακή ρευστότητα και έλεγχος μετρητών
 • Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων 
Καρ. Σερβίας 12 - 14, Αθήνα, 105 62
+30 215 505 1750, +30 697 2198 228