Διεκπεραιώσεις

Στη TheMaCon PC αναλαμβάνονται και εκτελούνται γραφειοκρατικές εργασίες διεκπεραίωσης, σχετικά με την έκδοση πάσης φύσεως εταιρικών – επαγγελματικών πιστοποιητκών / βεβαιώσεων από όλους τους δημόσιους φορείς

  • Εφορίες
  • Γ.Ε.ΜΗ, Περιφέρεια και Επιμελητήρια
  • Ασφαλιστικούς φορείς
Καρ. Σερβίας 12 - 14, Αθήνα, 105 62
+30 215 505 1750, +30 697 2198 228