Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του φοροτεχνικού τμήματος της TheMaCon παρέχουν τις βέλτιστες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη μας. Οι σύμβουλοι της TheMaCon με την εμπειρία και την εξειδίκευσή τους, συμβάλλουν στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των φορολογικών υποχρεώσεων.

  • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξης.
  • Υποστήριξη και αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
  • Συμβιβασμοί και Προσφυγές.
  • Ορθολογική χρήση εκπεστέων δαπανών.
  • Επιμέλεια εργασιών φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων.
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι.
  • Transfer Pricing, προετοιµασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκµηρίωσης.
  • Επιμέλεια επιστροφών φόρων και Φ.Π.Α.
  • Φορολογικός αντιπρόσωπος Αλλοδαπών εταιρειών.
  • Οργάνωση σεµιναρίων επί φορολογικών θεµάτων για την εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των πελατών µας.
Καρ. Σερβίας 12 - 14, Αθήνα, 105 62
+30 215 505 1750, +30 697 2198 228